top of page

תדריך תכנית מרחב לקידום תעסוקה יתד

תכנית מרחב לקידום תעסוקה היא תכנית תעסוקה לצעירים וצעירות במצבי סיכון הפועלת במסגרת תכנית יתד. מטרתה של התכנית הינה שילוב בתעסוקה של צעירים וצעירות במצבי סיכון אשר זקוקים לליווי ותמיכה בתהליך של הכנה לתעסוקה, השמה בעבודה, סיוע בהשתלבות בלימודים/הכשרה מקצועית, התמדה וקידום

צפייה בקבצי הפריט

תדריך תכנית מרחב לקידום תעסוקה יתד

פריטים קשורים

bottom of page