top of page

חוסן תעסוקתי

חוסן תעסוקתי מורכב מכלל הכישורים שהאדם זקוק להם כדי להשתלב, להתמיד ולהתקדם בעולם העבודה וכדי לשרוד ולהתאושש ממשברים תעסוקתיים. מודל החוסן התעסוקתי שפותח ב"בעצמי" כולל שבעה מדדים המשלבים רכיבים נפשיים ופיזיים שיסייעו לאדם בהשתלבות בעולם העבודה ובהתמודדות עם מצב משברי מאתגר.
בוובינר הכרנו את המרכיבים השונים של מודל החוסן התעסוקתי, את השאלון המאפשר איבחון של מצב המשתתפים, ואת אתר החוסן התעסוקתי שפותח בשותפות עם ג'וינט-תבת וכולל תרגילים שמחזקים את מרכיבי החוסן.

מנחה: איריס אמית, מנחת קבוצות בתחום התעסוקה.

צפייה בקבצי הפריט

חוסן תעסוקתי

פריטים קשורים

bottom of page