top of page
intPage_banner_1_level2_1-10.jpg

העסקת אנשים עם מוגבלות

איך להצליח 
בהעסקה

hassakatBM_icons-09.png

איך לאפיין משרה
כשרוצים להעסיק אנשים עם מוגבלות?

תהליך הגדרת התפקיד, כפי שמיושם בארגונכם, יסייע לכם להגדיל את כמות הפניות ממועמדים מתאימים, וככל שליבת התפקיד תהיה ברורה ומוגדרת, כך תגבר התאמת התפקיד לאדם עם מוגבלות. לנוחיותכם טופס לאפיון משרה להורדה

איך לנסח מודעת דרושים או מכרז?

על מנת להגדיל את כמות המועמדים עם מוגבלות אשר יציעו עצמם למשרה, חשוב שתוודאו כי המודעה שלכם מונגשת ומותאמת עבורם לפי כללי האצבע הבאים: 

  1. ודאו כי המודעה מונגשת לאנשים עם מוגבלות ראייה ולעיוורי צבעים, באמצעות שמירה על ניגודיות (קונטרסט) בין צבע הטקסט לצבע הרקע ושימוש בגופן מסוג אריאל או דיויד בגודל 16 לפחות. כמו כן, הימנעו מלפרסם את מודעת הדרושים בקובץ תמונה/ PDF, ובמידה וכן הקפידו להשתמש בטקסט חלופי בנוסף למידע המצוין בקובץ.  

  2. אפשרו הגשת מועמדות במגוון ערוצים (כגון מייל, טלפון, SMS).

  3. ציינו אם ישנה גמישות בתנאי העבודה.

  4. מומלץ לציין במודעה שהארגון דוגל ומאמין בהעסקת עובדים עם מוגבלות ושבגיוס המשרה תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות וזאת מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 המתיר למעסיקים לבצע העדפה מתקנת בשלבי ההעסקה השונים, בכלל זה בקבלה לעבודה. ציינו כי הנכם פתוחים לבצע התאמות במידת הצורך.

  5. בארגונים פרטיים: יש לציין בטופס את שמו של הממונה על קידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות ופרטים ליצירת קשר.

  6. יש לברר כבר בתהליך הגשת המועמדות האם ישנו צורך בהתאמות בעת תהליך המיון והגיוס הראשוני על כל שלביו (ראיון טלפוני ראשוני, ראיון עבודה, מבחני מיון וכו').

זכרו! החוק אוסר על מעסיקים לפרסם מודעת דרושים שאינה מאפשרת לאנשים עם מוגבלות להגיש מועמדות למשרה.

מידע נוסף באשר לנדרש בהנגשת מסמכים לסוגיהן ניתן למצוא בתקן ישראלי 5568 חלק 2 

contactIs_strip-11.png

?הסתקרנתם? יש לכם שאלות

bottom of page