top of page

קול קורא לעידוד יזמות ופיתוח הון אנושי בהייטק בשיתוף רשות החדשנות

מינהל תעסוקת אוכלוסיות ורשות החדשנות מזמינים חברות וארגונים להגיש בקשות מימון עבור שילוב צעירים/ות בדואים/ות, ויוצאי/ות אתיופיה בהייטק.
בשנים האחרונות אנו עדים לגידול בשיעור אוכלוסיות בייצוג חסר בהייטק הישראלי. עם זאת, מגמת השילוב הינה איטית ויש צורך לפתח תוכניות הון אנושי חדשות, ולהגביר את שיתוף הפעולה עם מעסיקים, לטובת קידום ושילוב החברה הבדואית ובני העדה האתיופית.
בוובינר הצגנו את עיקרי הקול הקורא והסברנו על תהליך ההגשה

צפייה בקבצי הפריט

קול קורא לעידוד יזמות ופיתוח הון אנושי בהייטק בשיתוף רשות החדשנות

פריטים קשורים

bottom of page