top of page

וובינר תוכנית השוברים להכשרה מקצועית

תוכנית השוברים מסייעת בהשתתפות בתשלום בקורסי הכשרה מקצועית לקראת השתלבות בעולם העבודה. מסלול זה מאפשר לפונה לקבל הכשרה מקצועית במקצוע אותו בחר ללמוד באמצעות שובר אישי המזכה במימון חלקי של שכר הלימוד ובמענק השמה לאחר שישתלב בעבודה בתחום אותו למד.
בהדרכה נכיר את התוכנית על כל שלביה, כיצד מגישים בקשה ומה גובה המימון הניתן.
ההדרכה מיועדת לכלל הצוותים ובעיקר לעובדים חדשים.

פריטים קשורים

bottom of page