top of page

מסלול ללמידה דיגיטלית "איך למצוא עבודה"

מסלול מובנה של הקורסים הדיגיטליים למציאת עבודה וקורסים דיגיטליים מומלצים לעצמאיים. הפריט מכיל לומדה אינטראקטיבית המכילה קישורים ישירים לקורסים הרלוונטיים של בית הספר לקריירה בקמפוס IL.

צפייה בקבצי הפריט

מסלול ללמידה דיגיטלית "איך למצוא עבודה"

פריטים קשורים

bottom of page