top of page

שכיר, פרילנס ויזם- איך ליצור מקורות הכנסה נוספים?

מדריך לליווי תעסוקתי פרטני, המסייע למקדם לשלב למידה דיגיטלית של הקורס " יזם שכיר ופרילנס- איך ליצור מקורות הכנסה נוספים?", בקמפוס IL. המדריך מסייע למקדם לפרק את הקורס לחלקיו השונים, ולהפנות את המשתתף ליחידות למידה רלוונטיות. הקורס הדיגיטלי מתאים לליווי משתתפים, שרוצים להיות "סלשרים" (שכירים בעלי הכנסה נוספת), לצאת לעצמאות, או לקדם יזמות עסקית. הקורס מפגיש את הלומד עם מנעד השיקולים שיש לקחת בחשבון לגבי כל צורת עיסוק, ומהם הצעדים האופרטיבים הראשונים שיש לנקוט בהם, כדי לצאת לדרך (הקורס הוא כלי תומך החלטה, ואינו קורס יזמות מלא, הלכה למעשה).

צפייה בקבצי הפריט

שכיר, פרילנס ויזם- איך ליצור מקורות הכנסה נוספים?

פריטים קשורים

bottom of page