top of page

ליווי תעסוקתי רגיש טראומה

בעקבות השפעת המלחמה אנשים רבים מתמודדים עם קשיי תפקוד במקומות עבודה ובתהליכי חיפוש עבודה. בוובינר הבנו כיצד משפיעים סימפטומים מאירועים טראומטיים על עולם הקריירה וכיצד ניתן לעזור למשתתפים שלנו לחזק את היכולות שלהם בעולם העבודה.

מנחה: שקד אריאלי, מנהלת תחום פיתוח אישי וקריירה, נט"ל

צפייה בקבצי הפריט

ליווי תעסוקתי רגיש טראומה

פריטים קשורים

bottom of page