top of page

וובינר מסלולים לקריירה

מתוך תפיסת המשתתף במרכז וליווי "בחליפה אישית", פותח בתוכנית ריאן בעמותת בעצמי כלי המסלולים לליווי משתתפים.
כלי המסלולים מסייע לגורם המלווה בפרקטיקה מותאמת ובנקודת מבט ייחודית על מנת להצליח ללוות את המשתתף במסעו ליעד התעסוקתי אליו הוא שואף להגיע
בוובינר הכרנו את הכלי ושמענו כיצד ניתן ליישם אותו גם בתוכנית התעסוקה נוספות
מנחה: רונית שלח מורטון, מנהלת הדרכה ריאן דרום ומשולש, עמותת בעצמי

צפייה בקבצי הפריט

וובינר מסלולים לקריירה

פריטים קשורים

bottom of page