top of page

לימודי עברית בדיגיטל

בוובינר הכרנו את הקורס הדיגיטלי החדש ללימוד עברית שפותח במסגרת תכנית "עברית+".
קיבלנו טעימה מהקורס, והבנו לאילו משתתפים הוא יכול להתאים ואיך ניתן לשלב אותו בתהליכי הליווי התעסוקתיים. כמו כן נסקרו פיתוחים דיגיטליים עתידים המתוכננים במסגרת התכנית.
מנחים: נמרוד רותם, יועץ למידה בכיר, חברת מתודיקה
מיכאל קיסלוק, רכז קהילת המורים, תכנית עברית+

צפייה בקבצי הפריט

לימודי עברית בדיגיטל

פריטים קשורים

bottom of page