top of page

HOW2BLEND & WORK

המדריך לשילוב למידה דיגיטלית בליווי פרטני למציאת עבודה.
במדריך נראה כיצד ניתן ליישם את עקרונות הלמידה המשולבת, הכוללת פרקטיקות למידה מסורתיות יחד עם למידה דיגיטלית עצמאית, בתהליך ליווי פרטני למציאת עבודה. במדריך מוצגים הקורסים הדיגיטליים בבית הספר לקריירה של קמפוס IL, אותם תוכלו לשלב במסגרת תהליכי הליווי התעסוקתיים - קבוצתיים ופרטניים.

צפייה בקבצי הפריט

HOW2BLEND & WORK

פריטים קשורים

bottom of page